องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 

 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2553
Updated 13-02-2564


  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา...
  โครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎร ประจำปี 2563
  โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปร...

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้