องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]35
2 ภาพถ่ายการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]35
3 การประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการให้กับพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประจาปี พ.ศ. 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]37
4 ประกาศเจตนารมย์ ต่อต้านการทุจริต 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]36
5 นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]35
6 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]34
7 นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 25 ก.พ. 2563 ]29
8 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 24 ก.พ. 2563 ]30
9 เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) [ 29 ธ.ค. 2562 ]36
10 [ 30 ส.ค. 2560 ]26