องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัตงบประมาณ 2562 [ 5 พ.ย. 2561 ]11
2 รายงาน-รายละเอียดประมาณการ-รายจ่าย ประกอบข้อบญญัติงบประมาณ 2562 [ 5 พ.ย. 2561 ]11
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]12
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) [ 23 ต.ค. 2561 ]12
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) [ 3 เม.ย. 2561 ]13
6 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 22 ก.ย. 2560 ]14