องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเ...[วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 1]
 
  กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปี พ.ศ. 2565 รุ่น...[วันที่ 2023-03-21][ผู้อ่าน 1]
 
  แข่งกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 38]
 
  งานสืบสานประเพณีวันลอยกระทรง ประจำปี พ.ศ. 2565 วัน...[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 77]
 
  โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ.ศ. 25...[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 82]
 
  การปร่ะชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 95]
 
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 86]
 
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี 2565[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 107]
 
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 วันที่ 10 มิ...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 105]
 
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เข้ารับการฝึกอบร...[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 169]
 
  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินค...[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 140]
 
  โครงการรวมพลังวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่...[วันที่ 2022-03-23][ผู้อ่าน 171]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7