องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
  เข้าร่วมงานไหมนานาชาติ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-12-04][ผู้อ่าน 3]
 
  กิจกรรมลอยกระทง 2566[วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 12]
 
  กิจกรรมรำบวงสรวง เทศกาลงานไหมขอนแก่น[วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2023-10-30][ผู้อ่าน 25]
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [วันที่ 2023-10-27][ผู้อ่าน 19]
 
  ภาพถ่ายการลงพื้นที่ของ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 38]
 
  โรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรีย...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนสาธารณภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 42]
 
  ภาพถ่ายมอบรถโยกให้กับผู้พิการ[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 36]
 
  ภาพถ่ายการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/...[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 30]
 
  โรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ สัปดาห์ที่ 11[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 36]
 
  ภาพถ่ายการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/...[วันที่ 2023-08-10][ผู้อ่าน 33]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10