องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎร ประจำปี 2563[วันที่ 2020-09-09][ผู้อ่าน 70]
 
  โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปร...[วันที่ 2020-06-26][ผู้อ่าน 144]
 
  ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า [วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 136]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอาย...[วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 41]
 
  ภาพถ่ายเตรียมความพร้อมกิจกรรมวันเข้าพรรษา(แห่เทียน...[วันที่ 2020-06-23][ผู้อ่าน 87]
 
  ออกตรวจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื...[วันที่ 2020-06-19][ผู้อ่าน 85]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำป...[วันที่ 2020-06-19][ผู้อ่าน 96]
 
  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม​(ผู้ม...[วันที่ 2020-06-09][ผู้อ่าน 94]
 
  การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลกา...[วันที่ 2020-06-01][ผู้อ่าน 101]
 
  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ​ (วาตภัย)&...[วันที่ 2020-05-28][ผู้อ่าน 82]
 
  ลงพื้นที่เพื่อควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำย...[วันที่ 2020-05-28][ผู้อ่าน 79]
 
  ร่วมกำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุง​ สาเหตุของไข้เล...[วันที่ 2020-05-25][ผู้อ่าน 66]
 

หน้า 1|2|3|4