องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
  ใครอยากกลับบ้าน..โทรหาเรา[วันที่ 2021-06-01][ผู้อ่าน 36]
 
  รณรงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคCovid-19[วันที่ 2021-05-20][ผู้อ่าน 71]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา...[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 73]
 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน ITA บุคคลภายน...[วันที่ 2021-04-01][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎร ประจำปี 2563[วันที่ 2020-09-09][ผู้อ่าน 144]
 
  กิจกรรมโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ (โรงเรียนผู้สู...[วันที่ 2020-09-01][ผู้อ่าน 24]
 
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2020-07-28][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมปลูกป่...[วันที่ 2020-07-23][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปร...[วันที่ 2020-06-26][ผู้อ่าน 39]
 
  ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า [วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอาย...[วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 99]
 
  ภาพถ่ายเตรียมความพร้อมกิจกรรมวันเข้าพรรษา(แห่เทียน...[วันที่ 2020-06-23][ผู้อ่าน 145]
 

หน้า 1|2|3|4|5