องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ [ 23 มี.ค. 2565 ]95
2 บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย [ 23 มี.ค. 2565 ]92
3 บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎี [ 23 มี.ค. 2565 ]102
4 บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาของปัญหา [ 23 มี.ค. 2565 ]87
5 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [ 23 มี.ค. 2565 ]91
6 บทที่ 5 สรุป [ 23 มี.ค. 2565 ]135
7 บรรณานุกรม [ 23 มี.ค. 2565 ]95
8 หน้าปก [ 23 มี.ค. 2565 ]88
9 หนังสือรับรอง [ 23 มี.ค. 2565 ]98