องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

        โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4342-4262        

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EMAIL : admin@jotnongkae.go.th

Website : http://www.jotnongkae.go.th

Google Map : https://goo.gl/maps/mdEcBn8uiCKxphCeA