องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]2
2 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]4
3 หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]4
4 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]35
5 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]35
6 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]34
7 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]35
8 หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 7 ส.ค. 2565 ]40
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 18 กุมภาพันธ์ 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]109
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 8 ก.พ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]106
11 ประกาศสภา อบต.โจดหนองแก ระเบียบให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา [ 4 ก.พ. 2565 ]102
12 บันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งแรก 30 ธ.ค. 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]107
13 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.โจดหนองแก ครั้งแรก [ 5 ม.ค. 2565 ]106
14 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.โจดหนองแก ครั้งแรก ปี 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]111
15 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 4 ม.ค. 2565 ]113
16 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 7 มิ.ย. 64 [ 14 มิ.ย. 2564 ]98
17 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]104
18 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]103
19 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 11 ก.พ. 64 [ 8 มิ.ย. 2564 ]104
20 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]106
 
หน้า 1|2