องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 18 กุมภาพันธ์ 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]46
2 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 8 ก.พ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]44
3 ประกาศสภา อบต.โจดหนองแก ระเบียบให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา [ 4 ก.พ. 2565 ]45
4 บันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งแรก 30 ธ.ค. 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]43
5 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.โจดหนองแก ครั้งแรก [ 5 ม.ค. 2565 ]49
6 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.โจดหนองแก ครั้งแรก ปี 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]51
7 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 4 ม.ค. 2565 ]52
8 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 7 มิ.ย. 64 [ 14 มิ.ย. 2564 ]43
9 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]46
10 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]45
11 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 11 ก.พ. 64 [ 8 มิ.ย. 2564 ]44
12 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]45
13 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]48
14 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]49
15 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 1 ก.พ. 2564 ]45
16 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 25 ธ.ค.63 [ 8 ม.ค. 2564 ]45
17 ประกาศบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]45
18 ประกาศบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]45
19 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]46
20 ระเบียบสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าฟังการประชุมสภา [ 1 ต.ค. 2563 ]44
 
หน้า 1|2