องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 [ 4 ก.พ. 2567 ]7
2 บันทึกเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 [ 4 ก.พ. 2567 ]8
3 บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 15 ธันวาคม 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]8
4 บันทึกเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]9
5 บันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]13
6 บันทึกเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]7
7 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]22
8 บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 10 สิงหาคม 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]22
9 บันทึกเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]20
10 หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]28
11 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]27
12 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]28
13 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]27
14 หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]28
15 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]29
16 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]30
17 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]30
18 เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]38
19 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]34
20 หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]31
 
หน้า 1|2|3