องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 7 มิ.ย. 64 [ 14 มิ.ย. 2564 ]15
2 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]16
3 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]16
4 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 11 ก.พ. 64 [ 8 มิ.ย. 2564 ]17
5 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]15
6 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]16
7 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]15
8 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 1 ก.พ. 2564 ]15
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 25 ธ.ค.63 [ 8 ม.ค. 2564 ]15
10 ประกาศบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]16
11 ประกาศบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]15
12 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]16
13 ระเบียบสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าฟังการประชุมสภา [ 1 ต.ค. 2563 ]15
14 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 17 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]16
15 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 15 ต.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]15
16 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 10 ก.ค. 63 [ 13 ก.ค. 2563 ]16
17 ประกาศบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]17
18 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]15
19 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 16 เม.ย. 63 [ 20 เม.ย. 2563 ]16
20 ประกาศบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]15
 
หน้า 1|2