องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ครั้งแรก [ 4 ม.ค. 2565 ]7
2 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 4 ม.ค. 2565 ]8
3 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 7 มิ.ย. 64 [ 14 มิ.ย. 2564 ]42
4 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]43
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]42
6 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 11 ก.พ. 64 [ 8 มิ.ย. 2564 ]45
7 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]41
8 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]45
9 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]42
10 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 1 ก.พ. 2564 ]42
11 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 25 ธ.ค.63 [ 8 ม.ค. 2564 ]43
12 ประกาศบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]43
13 ประกาศบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]41
14 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]42
15 ระเบียบสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าฟังการประชุมสภา [ 1 ต.ค. 2563 ]42
16 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 17 ก.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]43
17 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 15 ต.ค. 63 [ 22 ก.ค. 2563 ]42
18 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 10 ก.ค. 63 [ 13 ก.ค. 2563 ]44
19 ประกาศบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]43
20 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]42
 
หน้า 1|2