องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]1
2 บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 10 สิงหาคม 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]1
3 บันทึกเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]2
4 หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]9
5 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]7
6 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]9
7 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]8
8 หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]9
9 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]10
10 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]11
11 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]11
12 เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]17
13 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]14
14 หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]13
15 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]48
16 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]47
17 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]44
18 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]46
19 หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 7 ส.ค. 2565 ]61
20 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 18 กุมภาพันธ์ 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]122
 
หน้า 1|2|3