องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์