องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) [ 20 เม.ย. 2563 ]44
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 24 พ.ย. 2562 ]42
3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ [ 13 พ.ย. 2562 ]39
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ [ 5 พ.ย. 2561 ]39
5 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]34
6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนเแพาะกิจ) [ 3 ต.ค. 2561 ]32
7 แผนจัดหาพัสดุ56(ผด.2) [ 26 ต.ค. 2555 ]40
8 'แผนจัดหาพัสดุ2556(ผด.5 [ 26 ต.ค. 2555 ]37
9 แผนจัดหาพัสดุ55(ผด.6) [ 11 ต.ค. 2555 ]39