องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน อปท. [ 13 มี.ค. 2566 ]22
2 คู่มือการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย [ 16 ม.ค. 2566 ]21
3 คู่มือการควบคุมภายใน [ 4 ม.ค. 2566 ]26
4 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 4 ม.ค. 2566 ]23
5 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 21 ธ.ค. 2565 ]22
6 คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 21 ธ.ค. 2565 ]20
7 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. [ 20 ธ.ค. 2565 ]23
8 คู่ม์อการบันทึกข้อมูล ระบบ e-GP [ 20 ธ.ค. 2565 ]32
9 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล [ 6 ธ.ค. 2565 ]24
10 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 6 ธ.ค. 2565 ]20
11 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 5 ธ.ค. 2565 ]25