องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 
นางสาวสิรินันท์  นันตื้อ
 
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ