องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 274 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่องเผยแพร่การจ้ดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]13
2 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งชันลำห้วยตำแย หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ [ 13 พ.ค. 2563 ]14
3 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินปรับระดับเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านศรีชมพู [ 5 พ.ค. 2563 ]15
4 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านวังขอนพาด [ 20 เม.ย. 2563 ]14
5 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเรือ [ 20 เม.ย. 2563 ]15
6 การตรวจรับงานจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๓ [ 16 มี.ค. 2563 ]15
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 28 พ.ย. 2562 ]14
8 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านชัยพลศิลป์ [ 15 ต.ค. 2562 ]15
9 การตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านศรีชมพู [ 15 ต.ค. 2562 ]11
10 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ศาลากลางบ้านโจดหนองแก [ 15 ต.ค. 2562 ]14
11 การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 สาย และคอสะพาน 1 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก [ 15 ต.ค. 2562 ]14
12 การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 3 สาย ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก [ 15 ต.ค. 2562 ]15
13 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโจดหนองแก [ 11 ต.ค. 2562 ]13
14 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังขอนพาด (คุ้มนายคำเบ้า สุดน้อย) [ 8 ต.ค. 2562 ]12
15 การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวถนน หมู่ที่ 2 บ้านวังขอนพาด [ 30 ก.ย. 2562 ]16
16 การตรวจรับโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก ถนนสาย ขก.ถ.92001 บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 [ 24 ก.ย. 2562 ]13
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 สาย และคอสะพาน 1 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก [ 23 ก.ย. 2562 ]14
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 3 สาย ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก [ 23 ก.ย. 2562 ]16
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง ซอยข้างหลังวัดศรีเมืองพล บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่ 12 [ 16 ก.ย. 2562 ]15
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก ถนนซอยข้างสาธารณสุข บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่ 12 [ 16 ก.ย. 2562 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14