องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]15
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบัา [ 9 เม.ย. 2564 ]15
3 การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต แยกถนนหมายเลข ขก.207 [ 10 มี.ค. 2564 ]14
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลติกส์ หมู่ 9 บ้านสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]15
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพอาชีพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (อพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 ก.พ. 2564 ]16
6 ประกาศเรื่องเผยแพร่การจ้ดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]6
7 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลอดยางหมู่ที่ 11 [ 24 ธ.ค. 2563 ]14
8 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 พ.ย. 2563 ]15
9 ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง คสล. ม.9 [ 14 ก.ย. 2563 ]14
10 ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 [ 14 ก.ย. 2563 ]15
11 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลอดยาง หมู่ที่ 11 [ 10 ก.ย. 2563 ]15
12 ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้าง คสล.ม.12 [ 3 ก.ย. 2563 ]15
13 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 [ 1 ก.ค. 2563 ]15
14 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 [ 26 มิ.ย. 2563 ]16
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 [ 24 มิ.ย. 2563 ]14
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.9 [ 24 มิ.ย. 2563 ]14
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 [ 24 มิ.ย. 2563 ]14
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 [ 24 มิ.ย. 2563 ]14
19 การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งชันลำห้วยตำแย หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ [ 13 พ.ค. 2563 ]16
20 ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างคสล.ผนัวป้องกันตลิ่งลำห้วย หมู่ที่ 6 [ 13 พ.ค. 2563 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16