องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.1 ปี 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]14
2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ปี 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]13
3 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน (ปค.5) ปี 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]12
4 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.6) ปี 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]9
5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]12
6 แนวทางปฏิบัติงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]34
7 แผนควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]34
8 เอกสารแนบแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]30
9 แนวทางปฏิบัติควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]27
10 คู่มือการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]62
11 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 18 เม.ย. 2565 ]96
12 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 พ.ย. 2564 ]115
13 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]145
14 ประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]139
15 คู่มือควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]138
16 แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]143
17 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]156
18 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]132
19 เอกสารแนบแผนตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]136
20 แจ้งกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ก.ย. 2564 ]30
 
หน้า 1|2