องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]30
2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 18 เม.ย. 2565 ]65
3 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 พ.ย. 2564 ]80
4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]112
5 ประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]105
6 คู่มือควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]103
7 แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]105
8 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]100
9 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]96
10 เอกสารแนบแผนตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]101
11 ประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]92
12 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]90
13 แผนงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]85
14 แผนงานตรวจสอบภายใน ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]87
15 แผนงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]89
16 แผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]85
17 คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2562 ]88
18 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]90
19 ประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]91