องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 245 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดสมัยประชุมสภา อบต. ประจำปี 2566 และสมัยแรกปี 2567 [ 24 ก.พ. 2566 ]1
2 ส่งรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 24 ก.พ. 2566 ]1
3 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน –ITA- บุคคลภายนอก ประจำปี 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]1
4 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]6
5 ประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]5
6 รายงานผลและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.โจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]40
7 รายงานผลและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.โจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]34
8 รายงานผลและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.โจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]35
9 รายงานผลและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.โจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]32
10 ประกาศใช้แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]48
11 นโยบายการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]34
12 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]32
13 ประกาศใช้แผนตรวจสอบภายในระยะยาว (4 ปี) พ.ศ. 2566 - 2569 [ 30 ก.ย. 2565 ]34
14 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]44
15 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]53
16 นโยบายการบริหารความเสี่ยง อบต.โจดหนองแก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ย. 2565 ]41
17 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ส.ค. 2565 ]51
18 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน [ 9 ส.ค. 2565 ]62
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และนักวิชาการจัดเก็บ [ 19 ก.ค. 2565 ]109
20 สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก [ 30 มิ.ย. 2565 ]66
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13