องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [ 7 มิ.ย. 2564 ]15
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2/2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]17
3 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]15
4 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]15
5 กลับบ้านเราน่ะ ...หากใครติดเชื้อ [ 1 มิ.ย. 2564 ]16
6 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 1 [ 30 เม.ย. 2564 ]13
7 แจ้งปิดการเรียนการสอน ศพด. อบต.โจดหนองแก [ 16 เม.ย. 2564 ]15
8 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 2 [ 31 มี.ค. 2564 ]14
9 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.โจดหนองแก รายใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]15
10 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.โจดหนองแก รายใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]15
11 ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]14
12 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 1 [ 12 มี.ค. 2564 ]13
13 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]15
14 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]14
15 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]13
16 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1 [ 22 ก.พ. 2564 ]13
17 แจ้งประกาศกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]14
18 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัญสามัญ ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]14
19 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1/2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]14
20 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 12564 [ 5 ก.พ. 2564 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11