องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น สายงานผู้ปฏิบัติ มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 11 ก.ค. 2567 ]0
2 ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 24 มิ.ย. 2567 ]7
3 ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านทาง Application Air4thai [ 13 มิ.ย. 2567 ]8
4 ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ E-Service [ 8 มิ.ย. 2567 ]4
5 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]30
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 19 เม.ย. 2567 ]13
7 ประกาศผลการประเมินการปกิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 5 เม.ย. 2567 ]9
8 ประกาศในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู [ 2 เม.ย. 2567 ]9
9 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มี.ค. 2567 ]9
10 รับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]15
11 ปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.โจดหนองแก [ 21 มี.ค. 2567 ]10
12 ประกาศปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โจดหนองแก [ 21 มี.ค. 2567 ]7
13 ประกาศการใช้แผนัตรากำลัง (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) [ 15 มี.ค. 2567 ]9
14 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริการส่วนตำบลโจดหนองแก [ 18 ต.ค. 2566 ]45
15 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ต.ค. 2566 ]38
16 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]4
17 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]4
18 แผนตรวจสอบระยะยาว (3 ปี) พ.ศ. 2566 - 2568 ฉบับปรับปรุง 1/2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]50
19 แผนตรวจสอบระยะยาว (3 ปี) พ.ศ. 2566 - 2568 ฉบับปรับปรุง 1/2566 (รายละเอียดแนบ) [ 20 ก.ย. 2566 ]42
20 แผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]46
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15