องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 223 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก [ 30 มิ.ย. 2565 ]4
2 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 6 มิ.ย. 2565 ]25
3 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]16
4 ส่งบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]12
5 ประกาศประชาสัมพันธ์ [ 28 มี.ค. 2565 ]53
6 ประกาศประชาสัมพันธ์ [ 28 มี.ค. 2565 ]52
7 ประกาศประชาสัมพันธ์ [ 28 มี.ค. 2565 ]48
8 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]63
9 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 7 ก.พ. 2565 ]50
10 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]56
11 นโยบายด้านการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]34
12 รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 พ.ย. 2564 ]57
13 ช่องทางร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล [ 15 พ.ย. 2564 ]56
14 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ ส่งหนังสือของหน่วยงาน [ 4 พ.ย. 2564 ]53
15 ประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]57
16 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]14
17 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 ก.ย. 2564 ]16
18 การประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 28 ก.ย. 2564 ]16
19 ผลการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน [ 23 ก.ย. 2564 ]15
20 แจ้งประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [ 7 มิ.ย. 2564 ]52
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12