องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 265 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนตรวจสอบระยะยาว (3 ปี) พ.ศ. 2566 - 2568 ฉบับปรับปรุง 1/2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]5
2 แผนตรวจสอบระยะยาว (3 ปี) พ.ศ. 2566 - 2568 ฉบับปรับปรุง 1/2566 (รายละเอียดแนบ) [ 20 ก.ย. 2566 ]3
3 แผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]4
4 แผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รายละเอียดแนบ) [ 20 ก.ย. 2566 ]3
5 แก้ไขประกาศรับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]17
6 ประกาศรับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]14
7 ประกาศผลการประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 7 ก.ค. 2566 ]15
8 ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 24 มี.ค. 2566 ]20
9 ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 13 มี.ค. 2566 ]18
10 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 1 [ 2 มี.ค. 2566 ]19
11 กำหนดสมัยประชุมสภา อบต. ประจำปี 2566 และสมัยแรกปี 2567 [ 24 ก.พ. 2566 ]27
12 ส่งรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 24 ก.พ. 2566 ]19
13 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 20 ก.พ. 2566 ]12
14 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 [ 16 ก.พ. 2566 ]14
15 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน –ITA- บุคคลภายนอก ประจำปี 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]21
16 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 9 ม.ค. 2566 ]19
17 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]19
18 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]12
19 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน [ 14 ธ.ค. 2565 ]14
20 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14