องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 
สื่อประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย 1
 
สื่อประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย 2
 
สื่อประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย 3
 
สื่อประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ตอนที่ 1
 
สื่อประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ตอนที่ 2
 
สื่อประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ตอนที่ 3
 
สื่อประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ตอนที่ 4
 
วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19