องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
คณะผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก