องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ศิริวรประสาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
เบอร์ติดต่อ 081-4716176

นายบัว  ก้านคำ
นายวัชระ  พิศาลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
เบอร์ติดต่อ  085-4668788
เบอร์ติดต่อ 063-4367444 
นางสาวปัณฑิตาพร  สุดน้อย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
เบอร์ติดต่อ  091-8637434