องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
การควบคุมภายใน


แผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ