องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
การควบคุมภายใน


คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ