องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ