องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


การประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการให้กับพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ประจาปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการให้กับพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ประจาปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ