องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ