องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ