องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


กิจกรรมแสดงเจตจานงสุจิตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กิจกรรมแสดงเจตจานงสุจิตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ