องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 252 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ราคากลางขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 [ 31 ก.ค. 2561 ]170
162 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 31 ก.ค. 2561 ]148
163 การประชุมสภาอบต.โจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [ 13 ก.ค. 2561 ]139
164 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 5 ก.ค. 2561 ]100
165 ข้อมูลทำเนียบนักแสดงพื้นบ้าน [ 3 ก.ค. 2561 ]136
166 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 16 พ.ค. 2561 ]144
167 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 23 ก.พ. 2561 ]138
168 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ [ 9 ก.พ. 2561 ]96
169 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 5 ก.พ. 2561 ]135
170 แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการให้บริการรับชำระภาษีแบบเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 5 ม.ค. 2561 ]93
171 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 [ 4 ม.ค. 2561 ]102
172 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ม.ค. 2561 ]149
173 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ม.ค. 2561 ]143
174 แจ้งประชาสัมพันธ์ยื่นแบบเสียภาษีประจำปี 2561 [ 4 ธ.ค. 2560 ]103
175 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]95
176 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในเครือข่ายของตนเองที่ไม่มีสถานที่ค้าขายลงลงทะเบียนโครงารตลาดประชารัฐ [ 13 พ.ย. 2560 ]103
177 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]103
178 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ [ 10 ต.ค. 2560 ]108
179 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]93
180 ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โจดหนองแก [ 22 ก.ย. 2560 ]161
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13