องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน –ITA- บุคคลภายนอก ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน –ITA- บุคคลภายนอก ประจำปี ๒๕๖๖

ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อขอรับบริการจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

ตอบแบบประเมินแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

ทั้งนี้ สามารถเข้าตอบแบบประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ผ่านทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/iw7ydz หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน –ITA- บุคคลภายนอก ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ