องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่อง การดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่อง การดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ