องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ