องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 252 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 13 มิ.ย. 2562 ]102
142 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 10 มิ.ย. 2562 ]95
143 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของ อบต.โจดหนองแก รายใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 31 พ.ค. 2562 ]104
144 การกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ [ 30 พ.ค. 2562 ]102
145 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]99
146 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 29 เม.ย. 2562 ]105
147 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 25 เม.ย. 2562 ]102
148 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 11 ก.พ. 2562 ]92
149 ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 [ 5 ก.พ. 2562 ]98
150 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 15 ม.ค. 2562 ]102
151 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.และผู้อำนวยการกองภายใน อบต.โจดหนองแก [ 8 ม.ค. 2562 ]147
152 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 14 พ.ย. 2561 ]136
153 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]112
154 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 5 ต.ค. 2561 ]150
155 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]111
156 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 5 ก.ย. 2561 ]110
157 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 [ 22 ส.ค. 2561 ]114
158 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 22 ส.ค. 2561 ]110
159 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 15 ส.ค. 2561 ]159
160 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังยาเสพติด [ 1 ส.ค. 2561 ]150
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13