องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]21
142 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 21 เม.ย. 2560 ]21
143 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 31 มี.ค. 2560 ]19
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 7 ก.พ. 2560 ]21
145 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนปีการศึกษา2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]21
146 แผนผังขั้นตอนการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามหนังสือสั่งการด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ ว 801ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551 [ 6 ม.ค. 2560 ]22
147 คู่มือการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามหนังสือสั่งการด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ ว 801ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551 [ 6 ม.ค. 2560 ]21
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจหนองแก เรื่องประกาศช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 28 ธ.ค. 2559 ]24
149 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ [ 28 ธ.ค. 2559 ]23
150 แจ้งประชาสัมพันธ์ยื่นแบบเสียภาษีประจำปี 2560 [ 25 ธ.ค. 2559 ]21
151 ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 23 ธ.ค. 2559 ]21
152 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 14 ธ.ค. 2559 ]23
153 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 1 ธ.ค. 2559 ]21
154 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ [ 1 ธ.ค. 2559 ]22
155 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 24 พ.ย. 2559 ]22
156 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 7 พ.ย. 2559 ]23
157 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 13 ต.ค. 2559 ]21
158 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 5 ต.ค. 2559 ]22
159 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]22
160 แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ปี งบประมาน 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]22
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11