องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 23 ก.พ. 2561 ]20
122 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ [ 9 ก.พ. 2561 ]21
123 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 5 ก.พ. 2561 ]19
124 แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการให้บริการรับชำระภาษีแบบเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 5 ม.ค. 2561 ]20
125 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 [ 4 ม.ค. 2561 ]20
126 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ม.ค. 2561 ]13
127 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ม.ค. 2561 ]15
128 แจ้งประชาสัมพันธ์ยื่นแบบเสียภาษีประจำปี 2561 [ 4 ธ.ค. 2560 ]21
129 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]20
130 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในเครือข่ายของตนเองที่ไม่มีสถานที่ค้าขายลงลงทะเบียนโครงารตลาดประชารัฐ [ 13 พ.ย. 2560 ]21
131 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]21
132 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ [ 10 ต.ค. 2560 ]20
133 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]22
134 ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โจดหนองแก [ 22 ก.ย. 2560 ]20
135 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]20
136 สรุปรายงานผลการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 ก.ย. 2560 ]20
137 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 ก.ย. 2560 ]20
138 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 8 ส.ค. 2560 ]22
139 เชิญชวนร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์เลิมพระเกียรติ 7 รอบ 85 พรรษา มหาราชินี [ 7 ส.ค. 2560 ]22
140 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]21
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11