องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แจ้งประกาศกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]24
22 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัญสามัญ ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]24
23 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1/2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]23
24 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 12564 [ 5 ก.พ. 2564 ]22
25 ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2562 ประจำปี 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]20
26 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]21
27 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]21
28 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 2 [ 29 ม.ค. 2564 ]21
29 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]19
30 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]23
31 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ [ 29 ม.ค. 2564 ]4
32 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 1 [ 14 ม.ค. 2564 ]21
33 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /1 ประจำปี 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]20
34 ประกาศเรื่องขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (๓.ด.ส.3/4) [ 30 พ.ย. 2563 ]20
35 การประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 17 พ.ย. 2563 ]20
36 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ [ 15 ต.ค. 2563 ]21
37 รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 13 ต.ค. 2563 ]21
38 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โจดหนองแก [ 9 ต.ค. 2563 ]20
39 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 4/2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]21
40 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]22
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11