องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 252 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]46
22 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]55
23 นโยบายการบริหารความเสี่ยง อบต.โจดหนองแก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ย. 2565 ]42
24 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ส.ค. 2565 ]54
25 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน [ 9 ส.ค. 2565 ]63
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และนักวิชาการจัดเก็บ [ 19 ก.ค. 2565 ]112
27 สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก [ 30 มิ.ย. 2565 ]68
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ รุ่นที่ 4 [ 30 มิ.ย. 2565 ]10
29 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 6 มิ.ย. 2565 ]100
30 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]121
31 ส่งบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]65
32 ประกาศประชาสัมพันธ์ [ 28 มี.ค. 2565 ]126
33 ประกาศประชาสัมพันธ์ [ 28 มี.ค. 2565 ]120
34 ประกาศประชาสัมพันธ์ [ 28 มี.ค. 2565 ]159
35 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]177
36 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 7 ก.พ. 2565 ]117
37 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]124
38 นโยบายด้านการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]97
39 รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 พ.ย. 2564 ]162
40 ช่องทางร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล [ 15 พ.ย. 2564 ]137
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13