องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 270 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 9 ม.ค. 2566 ]47
22 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]39
23 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]29
24 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน [ 14 ธ.ค. 2565 ]27
25 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]33
26 ประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]35
27 รายงานผลและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.โจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]68
28 รายงานผลและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.โจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]61
29 รายงานผลและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.โจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]68
30 รายงานผลและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.โจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]89
31 ประกาศใช้แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]82
32 นโยบายการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]68
33 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]64
34 ประกาศใช้แผนตรวจสอบภายในระยะยาว (4 ปี) พ.ศ. 2566 - 2569 [ 30 ก.ย. 2565 ]61
35 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]76
36 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]83
37 นโยบายการบริหารความเสี่ยง อบต.โจดหนองแก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ย. 2565 ]66
38 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ส.ค. 2565 ]77
39 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]26
40 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน [ 9 ส.ค. 2565 ]93
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14