องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 270 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 13 ต.ค. 2559 ]131
222 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 5 ต.ค. 2559 ]129
223 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]129
224 แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ปี งบประมาน 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]130
225 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนปีการศึกษา2559 [ 1 ก.พ. 2559 ]138
226 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนพาด หมู่ที่ 2 [ 21 ม.ค. 2559 ]123
227 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน [ 6 ม.ค. 2559 ]169
228 แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ปี 2559 [ 5 ธ.ค. 2558 ]168
229 แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ปี 2559 [ 1 ธ.ค. 2558 ]195
230 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2562 - 2564 [ 3 พ.ย. 2558 ]123
231 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ ๖ [ 31 ส.ค. 2558 ]132
232 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 7 ส.ค. 2558 ]126
233 คู่มือประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]141
234 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 20 ก.ค. 2558 ]131
235 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 13 ก.ค. 2558 ]133
236 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 [ 17 มิ.ย. 2558 ]135
237 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 (โรงอาหาร) [ 17 มิ.ย. 2558 ]188
238 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 11 พ.ค. 2558 ]181
239 รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน [ 11 พ.ค. 2558 ]134
240 รับโอนพนักงานส่วนตำบล ด่วน [ 3 ก.พ. 2558 ]171
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14