องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 252 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 24 พ.ย. 2559 ]134
202 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 7 พ.ย. 2559 ]100
203 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 13 ต.ค. 2559 ]103
204 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 5 ต.ค. 2559 ]98
205 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]96
206 แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ปี งบประมาน 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]100
207 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนปีการศึกษา2559 [ 1 ก.พ. 2559 ]103
208 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนพาด หมู่ที่ 2 [ 21 ม.ค. 2559 ]94
209 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน [ 6 ม.ค. 2559 ]134
210 แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ปี 2559 [ 5 ธ.ค. 2558 ]135
211 แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ปี 2559 [ 1 ธ.ค. 2558 ]156
212 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2562 - 2564 [ 3 พ.ย. 2558 ]91
213 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ ๖ [ 31 ส.ค. 2558 ]104
214 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 7 ส.ค. 2558 ]100
215 คู่มือประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]112
216 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 20 ก.ค. 2558 ]107
217 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 13 ก.ค. 2558 ]101
218 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 [ 17 มิ.ย. 2558 ]106
219 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 (โรงอาหาร) [ 17 มิ.ย. 2558 ]157
220 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 11 พ.ค. 2558 ]149
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13