องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 276 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 [ 22 ส.ค. 2561 ]146
182 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 22 ส.ค. 2561 ]143
183 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 15 ส.ค. 2561 ]190
184 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังยาเสพติด [ 1 ส.ค. 2561 ]184
185 ราคากลางขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 [ 31 ก.ค. 2561 ]209
186 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 31 ก.ค. 2561 ]180
187 การประชุมสภาอบต.โจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [ 13 ก.ค. 2561 ]170
188 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 5 ก.ค. 2561 ]131
189 ข้อมูลทำเนียบนักแสดงพื้นบ้าน [ 3 ก.ค. 2561 ]185
190 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 16 พ.ค. 2561 ]171
191 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 23 ก.พ. 2561 ]176
192 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ [ 9 ก.พ. 2561 ]124
193 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 5 ก.พ. 2561 ]164
194 แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการให้บริการรับชำระภาษีแบบเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 5 ม.ค. 2561 ]128
195 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 [ 4 ม.ค. 2561 ]130
196 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ม.ค. 2561 ]174
197 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ม.ค. 2561 ]170
198 แจ้งประชาสัมพันธ์ยื่นแบบเสียภาษีประจำปี 2561 [ 4 ธ.ค. 2560 ]136
199 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]122
200 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในเครือข่ายของตนเองที่ไม่มีสถานที่ค้าขายลงลงทะเบียนโครงารตลาดประชารัฐ [ 13 พ.ย. 2560 ]142
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14