องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 252 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]105
182 สรุปรายงานผลการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 ก.ย. 2560 ]98
183 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 ก.ย. 2560 ]149
184 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 8 ส.ค. 2560 ]145
185 เชิญชวนร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์เลิมพระเกียรติ 7 รอบ 85 พรรษา มหาราชินี [ 7 ส.ค. 2560 ]105
186 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]131
187 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]107
188 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 21 เม.ย. 2560 ]110
189 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 31 มี.ค. 2560 ]105
190 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 7 ก.พ. 2560 ]101
191 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนปีการศึกษา2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]98
192 แผนผังขั้นตอนการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามหนังสือสั่งการด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ ว 801ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551 [ 6 ม.ค. 2560 ]97
193 คู่มือการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามหนังสือสั่งการด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ ว 801ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551 [ 6 ม.ค. 2560 ]97
194 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจหนองแก เรื่องประกาศช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 28 ธ.ค. 2559 ]96
195 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ [ 28 ธ.ค. 2559 ]99
196 แจ้งประชาสัมพันธ์ยื่นแบบเสียภาษีประจำปี 2560 [ 25 ธ.ค. 2559 ]93
197 ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 23 ธ.ค. 2559 ]94
198 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 14 ธ.ค. 2559 ]101
199 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 1 ธ.ค. 2559 ]94
200 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ [ 1 ธ.ค. 2559 ]96
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13