องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่อง การดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 [ 4 มี.ค. 2557 ]22
182 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่อง หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก [ 4 มี.ค. 2557 ]20
183 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ระดับ 3 [ 28 ก.พ. 2557 ]22
184 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล เพิ่มเติม [ 11 ก.พ. 2557 ]19
185 รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล [ 29 ม.ค. 2557 ]20
186 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติฯ [ 3 มิ.ย. 2556 ]21
187 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ [ 3 มิ.ย. 2556 ]23
188 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ [ 3 มิ.ย. 2556 ]21
189 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิชาการคลัง [ 3 มิ.ย. 2556 ]25
190 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิชาการคลัง [ 3 มิ.ย. 2556 ]21
191 ประกาศสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 [ 3 พ.ค. 2556 ]44
192 ประกาศสรรหา การกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 11 ก.พ. 2556 ]24
193 แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ปี 2556 [ 13 พ.ย. 2555 ]20
194 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 12 พ.ย. 2555 ]21
195 ประกาศสรรหาผู้รับจ้างเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2555 [ 7 ก.พ. 2555 ]20
196 ประกาศแจ้งการชำระภาษีประจำปี 2555 [ 27 พ.ย. 2554 ]21
197 โจดหนองแกเป็นคนดี เสียภาษีเพื่อชาติไทย [ 14 พ.ย. 2554 ]23
198 ประชาสัมพันธ์จากสรรพมิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล [ 14 พ.ย. 2554 ]22
199 ประกาศแจ้งการชำระภาษีประจำปี 2555 [ 27 ต.ค. 2554 ]21
200 สอบราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำรายวัน [ 11 ต.ค. 2554 ]21
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11