องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 270 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู [ 2 เม.ย. 2567 ]0
2 รับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]2
3 ปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.โจดหนองแก [ 21 มี.ค. 2567 ]1
4 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริการส่วนตำบลโจดหนองแก [ 18 ต.ค. 2566 ]31
5 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ต.ค. 2566 ]28
6 แผนตรวจสอบระยะยาว (3 ปี) พ.ศ. 2566 - 2568 ฉบับปรับปรุง 1/2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]39
7 แผนตรวจสอบระยะยาว (3 ปี) พ.ศ. 2566 - 2568 ฉบับปรับปรุง 1/2566 (รายละเอียดแนบ) [ 20 ก.ย. 2566 ]28
8 แผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]35
9 แผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รายละเอียดแนบ) [ 20 ก.ย. 2566 ]29
10 แก้ไขประกาศรับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]45
11 ประกาศรับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]36
12 ประกาศผลการประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 7 ก.ค. 2566 ]38
13 ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 24 มี.ค. 2566 ]42
14 ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 13 มี.ค. 2566 ]37
15 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 1 [ 2 มี.ค. 2566 ]49
16 กำหนดสมัยประชุมสภา อบต. ประจำปี 2566 และสมัยแรกปี 2567 [ 24 ก.พ. 2566 ]49
17 ส่งรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 24 ก.พ. 2566 ]44
18 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 20 ก.พ. 2566 ]34
19 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 [ 16 ก.พ. 2566 ]34
20 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน –ITA- บุคคลภายนอก ประจำปี 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]40
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14