องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.โจดหนองแก รายใหม่ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ [ 31 ม.ค. 2563 ]22
82 คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วน/ผู้อำนวยการกอง อบต.โจดหนองแก [ 27 ธ.ค. 2562 ]21
83 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 26 ธ.ค. 2562 ]21
84 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 6 ธ.ค. 2562 ]21
85 ประกาศ ขอขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ย. 2562 ]22
86 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 16 ต.ค. 2562 ]23
87 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 ต.ค. 2562 ]22
88 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]24
89 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]22
90 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 2 ส.ค. 2562 ]21
91 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 23 ก.ค. 2562 ]21
92 ประกาศขยายเวลาการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ก.ค. 2562 ]22
93 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ก.ค. 2562 ]22
94 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 19 มิ.ย. 2562 ]22
95 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 13 มิ.ย. 2562 ]21
96 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 10 มิ.ย. 2562 ]22
97 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของ อบต.โจดหนองแก รายใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 31 พ.ค. 2562 ]23
98 การกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ [ 30 พ.ค. 2562 ]20
99 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]23
100 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 29 เม.ย. 2562 ]22
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11