องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 252 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]151
62 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 1 [ 12 มี.ค. 2564 ]116
63 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]129
64 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]112
65 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]153
66 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1 [ 22 ก.พ. 2564 ]153
67 แจ้งประกาศกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]146
68 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัญสามัญ ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]145
69 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1/2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]149
70 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 12564 [ 5 ก.พ. 2564 ]99
71 ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2562 ประจำปี 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]103
72 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]110
73 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]146
74 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 2 [ 29 ม.ค. 2564 ]101
75 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]104
76 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]118
77 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ [ 29 ม.ค. 2564 ]101
78 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 1 [ 14 ม.ค. 2564 ]106
79 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /1 ประจำปี 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]95
80 ประกาศเรื่องขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (๓.ด.ส.3/4) [ 30 พ.ย. 2563 ]140
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13