องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 252 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ ส่งหนังสือของหน่วยงาน [ 4 พ.ย. 2564 ]119
42 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 4 ต.ค. 2564 ]11
43 ประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]161
44 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]46
45 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]62
46 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 ก.ย. 2564 ]65
47 การประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 28 ก.ย. 2564 ]59
48 ผลการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน [ 23 ก.ย. 2564 ]65
49 แจ้งประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [ 7 มิ.ย. 2564 ]112
50 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2/2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]174
51 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]163
52 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]122
53 กลับบ้านเราน่ะ ...หากใครติดเชื้อ [ 1 มิ.ย. 2564 ]153
54 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 1 [ 30 เม.ย. 2564 ]119
55 การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลโจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 เม.ย. 2564 ]94
56 แจ้งปิดการเรียนการสอน ศพด. อบต.โจดหนองแก [ 16 เม.ย. 2564 ]117
57 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 2 [ 31 มี.ค. 2564 ]117
58 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.โจดหนองแก รายใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]134
59 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.โจดหนองแก รายใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]115
60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ [ 26 มี.ค. 2564 ]118
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13