องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 270 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และนักวิชาการจัดเก็บ [ 19 ก.ค. 2565 ]138
42 สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก [ 30 มิ.ย. 2565 ]101
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ รุ่นที่ 4 [ 30 มิ.ย. 2565 ]36
44 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 6 มิ.ย. 2565 ]124
45 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]149
46 ส่งบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]91
47 ประกาศประชาสัมพันธ์ [ 28 มี.ค. 2565 ]154
48 ประกาศประชาสัมพันธ์ [ 28 มี.ค. 2565 ]144
49 ประกาศประชาสัมพันธ์ [ 28 มี.ค. 2565 ]189
50 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]209
51 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 7 ก.พ. 2565 ]145
52 ประชาสัมพันธ์บัญชีอุปกรณ์กีฬา [ 7 ก.พ. 2565 ]18
53 รายงานข้อมูลหรือสถิติการใช้สนามกีฬา [ 7 ก.พ. 2565 ]19
54 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]152
55 ประชาสัมพันธ์การประชุมพนักงาน [ 3 ก.พ. 2565 ]19
56 นโยบายด้านการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]121
57 รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 พ.ย. 2564 ]188
58 ช่องทางร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล [ 15 พ.ย. 2564 ]178
59 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ ส่งหนังสือของหน่วยงาน [ 4 พ.ย. 2564 ]148
60 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 4 ต.ค. 2564 ]34
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14