องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ