องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    เอกสารประกอบ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ