องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


รายงาน-รายละเอียดประมาณการ-รายจ่าย ประกอบข้อบญญัติงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงาน-รายละเอียดประมาณการ-รายจ่าย ประกอบข้อบญญัติงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ