องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


ประกาศบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ