องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 25 ธ.ค.63

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 25 ธ.ค.63
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ