องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ