องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
  ภาพกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังยาเสพติด และป้องกันยาเส...[วันที่ 2018-08-09][ผู้อ่าน 391]
 
  ภาพกิจกรรมหล่อเทียนและแห่ทียนเข้าพรรษา 9 วัด[วันที่ 2018-07-27][ผู้อ่าน 320]
 
  การคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั...[วันที่ 2018-07-17][ผู้อ่าน 336]
 
  พิธีมอบต้นดาวเรืองเพื่อใช้ในงานราชพิธี[วันที่ 2017-09-14][ผู้อ่าน 414]
 
  โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน วันที่ 10 สิงห...[วันที่ 2017-08-10][ผู้อ่าน 420]
 
  โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหา...[วันที่ 2017-08-10][ผู้อ่าน 389]
 
  กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา 9 วัด ตำบลโจดหนองแก ประจ...[วันที่ 2017-07-07][ผู้อ่าน 468]
 
  ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต[วันที่ 2017-07-07][ผู้อ่าน 448]
 
  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2560 [วันที่ 2017-03-29][ผู้อ่าน 427]
 
  อาลัยในหลวง 9 ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย รำลึกในพระมหากร...[วันที่ 2016-11-04][ผู้อ่าน 461]
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐก...[วันที่ 2016-09-30][ผู้อ่าน 407]
 
  โครงการฝึกอาชีพราษฏร[วันที่ 2016-09-15][ผู้อ่าน 359]
 

|1|2|3หน้า 4|5