องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
  ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต[วันที่ 2017-07-07][ผู้อ่าน 380]
 
  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2560 [วันที่ 2017-03-29][ผู้อ่าน 368]
 
  อาลัยในหลวง 9 ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย รำลึกในพระมหากร...[วันที่ 2016-11-04][ผู้อ่าน 410]
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐก...[วันที่ 2016-09-30][ผู้อ่าน 345]
 
  โครงการฝึกอาชีพราษฏร การทำพรมเช็ดเท้า[วันที่ 2016-09-14][ผู้อ่าน 446]
 
  โครงการอบรมอาชีพราษฏรสานตะกร้าพลาสติ[วันที่ 2016-09-14][ผู้อ่าน 346]
 
  ภาพงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำ 2559[วันที่ 2016-01-14][ผู้อ่าน 27]
 
  พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโจด...[วันที่ 2015-05-27][ผู้อ่าน 546]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มอบถุงยังชีพผู้ประส...[วันที่ 2015-05-25][ผู้อ่าน 523]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลโจดหนองแก[วันที่ 2014-08-21][ผู้อ่าน 626]
 
  กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2556[วันที่ 2013-08-13][ผู้อ่าน 956]
 
  กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556[วันที่ 2013-08-08][ผู้อ่าน 654]
 

|1|2|3หน้า 4