องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
  ออกตรวจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื...[วันที่ 2020-06-19][ผู้อ่าน 139]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำป...[วันที่ 2020-06-19][ผู้อ่าน 161]
 
  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม​(ผู้ม...[วันที่ 2020-06-09][ผู้อ่าน 143]
 
  การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลกา...[วันที่ 2020-06-01][ผู้อ่าน 153]
 
  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ​ (วาตภัย)&...[วันที่ 2020-05-28][ผู้อ่าน 138]
 
  ลงพื้นที่เพื่อควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำย...[วันที่ 2020-05-28][ผู้อ่าน 127]
 
  ร่วมกำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุง​ สาเหตุของไข้เล...[วันที่ 2020-05-25][ผู้อ่าน 110]
 
  กิจกรรมตู้ปันสุข[วันที่ 2020-05-18][ผู้อ่าน 101]
 
  กิจกรรมมอบหน้ากากผ้าให้กับผู้สูงอายุ​ ผู้พิก...[วันที่ 2020-04-01][ผู้อ่าน 136]
 
  มาตรการป้องกันและควบคุมไวรัสโควิด​ -​1...[วันที่ 2020-03-30][ผู้อ่าน 90]
 
  ให้ความรู้นักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามศู...[วันที่ 2020-03-05][ผู้อ่าน 98]
 
  ขอเชิญร่วมโหวตนางนพมาศขวัญใจมหาชน ประจำปี 2562 [วันที่ 2019-11-01][ผู้อ่าน 250]
 

|1หน้า 2|3|4|5