องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนสาธารณภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนสาธารณภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566 

โดยทีมวิทยากรฝึกซ้อมให้กับพนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ฝึกเผชิญเหตุจริง ซักซ้อมหากมีเหตุไฟไหม้ในอาคารสำนักงาน 

2023-09-25
2023-08-28
2023-08-22
2023-08-21
2023-08-17
2023-08-17
2023-08-10
2023-08-10
2023-08-10
2023-08-03