องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.โจดหนองแก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
มาตรฐานการให้บริการ
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
 
ประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
[ ดูทั้งหมด ]จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2553
 
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ปี ๒๕๖๒ (โรคไข้เลือดออก)
       ผลการประกวดหมู่บ้านปลอดยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๒
ประเภทหมู่บ้านขนาดใหญ่
รางวันที ๑ บ้านเตเล็ก หม่ที่ ๕
รางวัลที่ ๒ บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ ๑๔
รางวัลที่ ๓ บ้านโจดหนองแก หมู่ที ๑
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ปี ๒๕๖๒ (โรคไข้เลือด...
  โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการประจำปี ๒๕๖๒
  ขอเชิญร่วมโหวตนางนพมาศขวัญใจมหาชน​ Popular V...
  ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ITAS เพื่อประเมินคุณธรรมและ...
  เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
  องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกขอเชิญร่วมงานประเพณี...
  ประชุมเตรียมความพร้อมงานลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 25...
  ภาพโครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2561
  โครงการฝึกอบรมอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
  ภาพกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังยาเสพติด และป้องกันยาเส...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.โจดหนองแก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง