องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การส่งเสริมความโปร่งใส
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 1 พ.ค. 2562 ]
2 คู่มือการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 7 ม.ค. 2562 ]
3 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 7 ม.ค. 2562 ]
4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 7 ม.ค. 2562 ]
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 4 ม.ค. 2562 ]
6 มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 14 พ.ย. 2561 ]
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 9 ต.ค. 2561 ]