องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 เม.ย. 2562 ]
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 20 พ.ย. 2561 ]
3 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 ธ.ค. 2559 ]
4 คู่มือมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 ธ.ค. 2559 ]