องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งตรวจสอบภายใน [ 5 พ.ย. 2561 ]
2 คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งบุคลากร (ด้านจัดการฝึกอบรม) [ 5 พ.ย. 2561 ]
3 คู่มือการแก้ไขคำสั่งและการยกเลิกคำสั่ง [ 5 พ.ย. 2561 ]
4 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 5 พ.ย. 2561 ]
5 คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวง [ 5 พ.ย. 2561 ]
6 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 5 พ.ย. 2561 ]
7 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 5 พ.ย. 2561 ]
8 คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [ 2 พ.ย. 2561 ]
9 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 พ.ย. 2561 ]
10 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 2 พ.ย. 2561 ]
 
หน้า 1|2